Dofinansowanie

banner

Spółka Weber Polska, zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę nr 2023-W1-0956, o dofinansowanie na realizację projektu pt. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER POLSKA SP. Z O.O.

Inwestycja dofinasowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Całkowita wartość Projektu:                      1 242 439,09 PLN

Wartość dofinansowania:                              293 141,44 PLN

 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników Weber Polska Sp. z o.o. poprzez:
* zakup i montaż instalacji filtro-wentylacji przestrzennej, z oczyszczaniem powietrza z pyłów/dymów ,
* zakup specjalistycznych przyłbic spawalniczych wraz z filtrami,
* zakup rusztowań ruchomych przejezdnych

Zakup i instalacja w/w urządzeń spowoduje redukcję zagrożeń na poszczególnych stanowiskach oraz zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego, przede wszystkim: obniżenie poziomu szkodliwych czynników chemicznych i pyłowych, obniżenie ryzyka uszkodzenia wzroku i skóry, znacząco zwiększy bezpieczeństwo i warunki pracy na wysokościach.