Certyfikaty i uprawnienia Weber Polska

Certyfikaty i uprawnienia

Jakość to bezpieczeństwo!

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego dużą wagę przykładamy do certyfikacji naszych wyrobów. Jesteśmy przedsiębiorstwem specjalistyczny, spełniamy wszelkie wymogi ustawowe dotyczące urządzeń przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Jesteśmy certyfikowanym zakładem produkującym konstrukcje stalowe. Nadzór nad jakością w firmie Weber Sp. z o.o. prowadzi wykwalifikowana kadra. Wszystkie nasze działania wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami, co potwierdzają uzyskane certyfikaty nadane przez jednostkę certyfikującą GSI SLV: Podejmujemy wszelkie inicjatywy w celu zapewnienia naszym Klientom szerokiego spektrum możliwości oraz komfortu współpracy.
W tym celu wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, którego funkcjonowanie gwarantuje zapewnienie jakości (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001), właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 18001) oraz zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001).

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Na życzenie naszych klientów indywidualnie zapewniamy odbiór urządzeń przez Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (TÜV).

Oferowane przez nas palety zabezpieczające, zbiorniki oraz wanny przechwytujące budowane są według wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie (DIBt), gwarantuje to ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Od czerwca 2013 jesteśmy także członkiem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. Na każdym etapie realizacji zapewniamy stosowne systemy kontrolne gwarantując wysoką jakość oferowanych przez nas produktów i usług.