Zbiorniki cylindryczne

Zbiorniki cylindryczne

Zbiorniki technologiczne i magazynowe z odbiorem UDT oraz TÜV

Technologia, w jakiej wykonywane są zbiorniki cylindryczne, podyktowana jest wymaganiami klienta oraz zagadnieniami technicznymi. Państwa wymogi wynikające z ograniczeń na terenie zakładów zostaną spełnione dzięki zaprojektowaniu indywidualnego rozwiązania w oparciu o zadeklarowaną temperaturę pracy urządzenia, rodzaj magazynowanego medium, dobór wyposażenia dodatkowego oraz przy uwzględnieniu występujących obciążeń mechanicznych. Nasze produkty przystosowane są zarówno do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Warianty budowy zbiorników:

 • Zbiornik bez dachu
 • Dach płaski
 • Dach skośny
 • Dach stożkowy
 • Dach eliptyczny
 • Dno płaskie
 • Dno skośne
 • Dno stożkowe
 • Dno eliptyczne
 • Zbiornik na stopach z tworzywa
 • Zbiornik zakotwiony w fundamencie
 • Zbiornik poziomy
 

W przypadku zbiorników procesowych wyposażenie dodatkowe oraz sama konstrukcja zbiornika uzależnione są od danego przypadku zastosowania urządzenia. Na przykład, przy projektowaniu urządzenia z mieszadłem należy wziąć pod uwagę wiążące się z tym faktem obciążenia mechaniczne.

Przegląd stosowanych komponentów zbiornika:

 • Niezbędne króćce
 • Kołnierz/ -trawersa mieszadła
 • Właz rewizyjny w dachu/w cylindrze
 • Uchwyty transportowe
 • Tabliczka znamionowa


Wyposażenie dodatkowe:

 • Urządzenia zabezpieczające i regulacyjno-pomiarowe
 • Optyczny wskaźnik stanu napełnienia
 • Pomoc ssawna
 • Zawory poboru próbek
 • Izolacja
 • Drabina i podesty obsługowe

Galeria: Zbiorniki cylindryczne

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wyślij zapytanie na adres: zapytania@weber-polska.com
Istnieje również możliwość bezpośredniego skontaktowania się z opiekunem z Twojego regionu!
Regiony Sprzedaży

KATALOGI DO POBRANIA