Nagrody i wyróżnienia Weber Polska

Nagrody i wyróżnienia

Dyplom Urzędu Dozoru Technicznego

W maju 2011 roku podczas uroczystej gali z okazji 100- lecia Urzędu Dozoru Technicznego  firma Weber Polska Sp. z o.o. została uhonorowana dyplomem "w uznaniu wieloletniej dobrej współpracy oraz czynnego udziału w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności:

  • propagowaniu idei bezpiecznej eksploatacji urządzeń
  • utrzymywaniu wysokiego poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa technicznego,
  • minimalizowaniu ryzyk związanych z eksploatacją urządzeń technicznych."

Jesteśmy dumni, że jako nieliczni możemy poszczycić się tak znaczącym wyróżnieniem instytucji zaufania publicznego, jaką jest Urząd Dozoru Technicznego, wspierającej państwo, obywateli i podmioty gospodarcze w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz ochronie mienia i środowiska.