Montaż i serwis Weber Polska

Montaż i serwis na miejscu u Klienta

Montujemy i serwisujemy nasze instalacje

Prace montażowe planujemy wspólnie z klientem oraz innymi wykonawcami prac budowlanych na obiekcie. Warunki  na miejscu budowy i terminy przebiegu kolejnych prac wymagają odpowiednio wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem projektu oraz odpowiedniej koordynacji czasowej.

Aby optymalnie wykorzystać niezabudowaną jeszcze powierzchnię budynku, a także pracujące na miejscu budowy dźwigi, ustawienie i montaż wielkogabarytowych zbiorników i elementów instalacji należy przeprowadzić przed ostatecznym wykończeniem budynku. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac montażowych w istniejących już budynkach, które nie posiadają wystarczająco dużych otworów i dróg transportowych, istnieje konieczność przetransportowania zbiorników i elementów instalacji w częściach i zmontowania, ewentualnie zespawania ich w miejscu eksploatacji.

W warunkach ograniczonej przestrzeni prace montażowe wymagają stosowania niestandardowych rozwiązań.

Po zakończonym montażu nasz wykwalifikowany personel dokonuje wszelkich prac mających na celu zapewnienie bezpiecznej pracy instalacji.

Galeria: Montaż i serwis na miejscu u Klienta