Mieszanie, dozowanie, magazynowanie chemikaliów

Chemikalia w przemyśle

Zbiorniki magazynowe oraz instalacje do magazynowania, mieszania i dozowania chemikaliów w przemyśle.

Celem naszej działalności, jako producenta zbiorników, aparatów i urządzeń z tworzyw sztucznych jest planowanie, projektowanie i wykonawstwo indywidualnych instalacji dla przemysłu chemicznego. Wszystkie oferowane przez nas zbiorniki i instalacje są gwarancją bezpieczeństwa pracy w środowisku narażonym na bezpośredni kontakt z mediami żrącymi lub trującymi. Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy możemy zaoferować Państwu niezawodne urządzenia, które pomogą optymalizować procesy produkcyjne zachodzące w Państwa zakładzie.

Oferujemy Państwu :

  • zbiorniki magazynowe z odbiorem UDT i TÜV,
  • instalacje napełniające,
  • instalacje pompujące i dozujące,
  • instalacje mieszające,
  • instalacje oczyszczania powietrza i gazów,
  • budowę i montaż rurociągów.

Galeria: Chemikalia w przemyśle

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wyślij zapytanie na adres: zapytania@weber-polska.com
Istnieje również możliwość bezpośredniego skontaktowania się z opiekunem z Twojego regionu!
Regiony Sprzedaży

KATALOGI DO POBRANIA