Instalacje oczyszczania powietrza i gazów

Oczyszczanie oparów z magazynowania, mieszania i dozowania agresywnych substancji chemicznych

Zadaniem oferowanych przez nas urządzeń jest oczyszczanie niebezpiecznych oparów, jakie powstają podczas kąpieli galwanicznych, napełniania zbiorników magazynowych lub w trakcie procesów obróbki wstępnej, które zachodzą w cynkowniach ogniowych.

Oferujemy Państwu następujące rozwiązania:
  • absorbery z tworzyw termoplastycznych,
  • płuczki z tworzyw termoplastycznych lub materiałów kompozytowych.

Wyposażenie instalacji:
  • ruszty zraszające/ dysze
  • sygnalizacje zabezpieczające
  • wypełnienie w postaci pierścieni np.: Palla, Białeckiego
  • pompy cyrkulacyjne
  • aparatura kontrolno-pomiarowa