Dwuścienne zbiorniki magazynowe

Dwuścienne zbiorniki magazynowe

Bezpieczeństwo magazynowania

Kiedy mówimy dziś o nawozach płynnych mamy na myśli przede wszystkim roztwór azotanu amonu i mocznika oraz roztwór siarczanu amonu.

Nawozy ciekłe zostały skalsyfikowane jako szkodliwe dla wód i nie można dopuścić do przedostawania się ich do kanalizacji, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych.

O tym jak postępować z instalacjami do magazynowania, napełniania oraz transportowania substancji niebezpiecznych informują nas przepisy prawa wodnego:
  • Systemy magazynowania muszą być zaprojektowane, wykonane i eksploatowane w taki sposób aby uniemożliwić przedostawanie się substancji szkodliwych na zewnątrz
  • Zabronione jest używanie jednościennych, podziemnych systemów magazynowania.
  • Zbiorniki muszą być wykonane w systemie dwuściennym lub być wyposażone w wannę wychwytową

W naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki dwuścienne oraz zbiorniki wyposażone w wannę wychwytową. Zachęcamy do skontaktowania się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie bezpieczeństwa w magazynowaniu substancji niebezpiecznych.

Galeria: Dwuścienne zbiorniki magazynowe

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wyślij zapytanie na adres: zapytania@weber-polska.com
Istnieje również możliwość bezpośredniego skontaktowania się z opiekunem z Twojego regionu!
Regiony Sprzedaży

KATALOGI DO POBRANIA