Ochrona danych

Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych

1. Uwagi ogólne

 

Poniższe akapity dostarczą Państwu podstawowych informacji, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych zawiera zamieszczona poniżej deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych.

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych na tej stronie jest: 

Weber Polska Sp. z o.o.
Łozienica, ul. Produkcyjna 5
72-100 Goleniów

Telefon: +48 91/ 481 79 00
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to z jednej strony dane, które są nam przez Państwa udostępniane, w celu przygotowania oferty, realizacji umowy lub zlecenia zakupu. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane pobierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane te gromadzone są automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania na witrynie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do własnych danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Narzędzia do analizy danych i narzędzia podmiotów trzecich

 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie na stronie może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim poprzez stosowanie plików cookies oraz tak zwanych programów do analizy. Analiza zachowania użytkownika z reguły odbywa się anonimowo; nie jest możliwe śledzenie tych zachowań wstecz do użytkownika. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegóły zawiera nasza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych zamieszczona w punkcie „Moduły podmiotów trzecich i narzędzia do analizy“.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu poinformujemy Państwa w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

Operatorzy stron podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych i deklaracją dotyczącą ochrony danych osobowych.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

 

Informacja na temat jednostki odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Weber Polska Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 5, Łozienica 
72-100 Goleniów

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kodowanie SSL ew. TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, wykorzystuje kodowanie SSL ew. TLS. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że pole adresowe przeglądarki zmienia zapis “http://” na “https://”, oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

Jeżeli kodowanie SSL ew. TLS jest aktywne, to dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, blokowania, usuwania

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także ew. prawo do korygowania, blokowania lub usuwania takich danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi w dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w zakładce Dana teleadresowe.

Brak zgody na przesyłanie informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia danych teleadresowych do przesyłania nie zamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez e-maile typu spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane cookies (ciasteczka). Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies mają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony. Inne pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub całkowicie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookies funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

Pliki cookies, które są konieczne do obsługi elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych wykorzystywanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka na zakupy), gromadzone są zgodnie z art. 6 ust . 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w gromadzeniu plików cookies w celu zapewnienia sprawności technicznej witryny oraz optymalizacji swoich usług. W przypadku gromadzenia innych plików cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania na stronie), w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych będą one traktowane odrębnie.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, wówczas Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Państwa zgody.

Tym samym dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tą mogą Państwo w każdym momencie wycofać. Wystarczy przesłać nam nieformalną informacją drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie wycofają Państwo zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po opracowaniu zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

4. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics, dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze tej witryny zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno jego oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed transferem do USA zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Wtedy zostanie ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań polskich organów ds. ochrony danych osobowych.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA“ (dalej „reCAPTCHA“), dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Funkcja reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automat. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie użytkownika strony. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę. W ramach analizy reCAPTCHA uwzględnia różne informacje (np. adres IP, ilość czasu spędzonego przez użytkownika na stronie lub wykonywane przez niego ruchy myszą). Dane zgromadzone w ramach analizy przesyłane są do Google.

Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Użytkownik strony nie jest informowany o tym, że odbywa się taka analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz deklarację dotyczącą ochrony danych osobowych firmy Google znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

5. Wtyczki i narzędzia

 

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te z reguły przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Operator strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.