Fundusze UE

Fundusze UE

Weber Polska (dawniej KTS Sp. z o.o.) beneficjentem funduszy UE

W związku z realizacją inwestycji w Goleniowskim Parku Przemysłowym dokonaliśmy zakupu nowoczesnego wyposażenia w ramach projektu: "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności KTS Szczecin poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek".

Poczynione inwestycje umożliwiły nam poszerzenie oferty o następujące wyroby:
  • konstrukcje stalowe obciążone dynamicznie
  • skrubery
  • długie wanny do cynkowni

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności KTS Szczecin poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek.
Nr Umowy: UDA-RPZP.01.01.02-32-210/09-00